Verbinder

Verbinder

"Jantine weet strategisch inzicht te vertalen naar tactisch en operationeel niveau en behaalt daarmee uitstekend resultaat."(netwerkdirecteur)

Resultaatgericht

Resultaatgericht

"Wanneer je met Jantien samenwerkt ga je altijd voor het optimale resultaat." (zorgmanager ziekenhuis)

Analytisch

Analytisch

"Jantine heeft snel scherp wat het hoofdprobleem is, bijt zich hierin vast totdat het gewenste resultaat is bereikt." (manager zorg en bedrijfsvoering ziekenhuis)

Enthousiasmerend

Enthousiasmerend

"Jantine heb ik leren kennen als een gedreven en gepassioneerde manager. Haar innovatieve geest maakt dat ze altijd net een stapje harder zet in de organisatie." (voorzitter RvB ziekenhuis)

De enige bron van kennis is de juiste ervaring!

Ik ben een doelgericht manager/adviseur die een goede balans weet te vinden tussen de mens en zakelijkheid. Naast het vervullen van een voortrekkersrol kan ik mensen inspireren om mee te bewegen in verander trajecten. Het is mijn missie om samen met anderen patiëntprocessen te optimaliseren zodat dit de kwaliteit van zorg ten goede komt.

 1. Gelre ziekenhuizen - Apeldoorn / Zupthen
  Bedrijfskundig manager a.i.

  dec. 2019 - heden

  Als bedrijfskundig manager ben ik samen met medisch managers integraal verantwoordelijk voor het realiseren van het opgestelde beleidsplan en jaarplan wat voor zowel locatie Apeldoorn als Zutphen geldt. Daarnaast ben ik mede-verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van de vakgroepen Interne Geneeskunde in Apeldoorn en Zutphen.

 2. Viecuri medisch centrum - Venlo
  Strategisch adviseur juiste-zorg-op-de-juiste-plek

  apr. 2019 - dec. 2020

  Als strategisch adviseur was ik mede verantwoordelijk om het thema de Juiste-Zorg-op-de-Juiste-Plek (JZoJP) binnen VieCuri op de kaart te zetten. Hierbij had ik de rol van sparringpartner met de RvB, het MSB en het clustermanagement. Daarnaast had ik een rol als programmamanager om er uiteindelijk voor te zorgen dat de zorg verplaatst wordt (dichterbij mensen thuis), (duurdere)zorg wordt voorkomen en dat zorg vervangen kan worden door bijv. e-Health.

 3. Ziekenhuis Gelderse Vallei - Ede
  Manager Concernstaf a.i.

  okt. 2018 - maart 2019

  Als manager concernstaf heb ik in een tijd van herstructurering een nieuwe afdeling ingericht waarbij dienstverlening richting de zorgthema’s en de RvB centraal stond. Daarnaast was ik sparringpartner voor de RvB, de medisch leiders en de managers zorg en bedrijfsvoering.

 4. Ziekenhuis Gelderse Vallei - Ede
  Zorgmanager Oncologisch Centrum en MDL

  jan. 2016 – okt. 2018

  In deze functie was ik, in gezamenlijkheid met een medisch hoofd, integraal verantwoordelijk voor het realiseren van het beleid voor twee functionele eenheden (FE Oncologisch Centrum & FE Maag-, darm- en leverziekten)

Nog 5 functies weergeven

“Jantine is gericht op de mens én het resultaat. Deze combinatie maakt dat zij mensen makkelijk in beweging krijgt om het gezamenlijk vastgestelde resultaat te bereiken.”

Stategisch marketeer - Ziekenhuis
Neem contact op

Jantine heeft gewerkt voor

Heeft u vragen?

Neem gerust contact op.

Deze website geeft u een eerste indruk van wat ik voor u kan betekenen. Spreekt dit u aan en wilt u meer weten? Neemt u dan gerust contact met mij op. Alvast hartelijk dank voor uw interesse.